Skład kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Nasz skład kruszyw wyszedł naprzeciw potrzebom klientów w zakresie elementów służących do budowy domów, podłoża pod asfaltowe drogi, czy do wytwarzania betonu lub asfaltu. Stosowane są niemal od początku cywilizacji, dlatego też zapotrzebowanie na ten typ surowca nie maleje. Jako dostawca kruszyw naturalnych staramy się w jak najwyższym stopniu spełniać oczekiwania klientów.

Kruszywa to materiał cechujący się ziarnistością. Podstawowym typem, jaki wyróżniamy, są kruszywa naturalne, do których zaliczymy wszystkie kruszywa mineralne pochodzące ze skał. Uwzględniamy tu zarówno te żwirowe (żwirowo-piaskowe) jak i łamane, czyli poddane mechanicznemu kruszeniu, skały lite takie jak bazalt, dolomit, granit, piaskowiec, wapień.

Zastosowanie kruszyw

Kruszywa budowlane muszą cechować się wytrzymałością na ścieranie i ściskanie, a ze względu na konieczność zapewnienia trwałości budowli powstałych na ich bazie muszą spełniać szereg norm i wymogów. Kruszywa drogowe dodatkowo powinny charakteryzować się konkretną wytrzymałością czy współczynnikiem tarcia, a także być odpornymi na wpływ warunków atmosferycznych. Najmniejsze wymagania stawiane są kruszywom ozdobnym, gdyż tu o wyborze decyduje tylko upodobanie klienta.

Przejdź do oferty

Kruszywa drogowe

Rozwijający się rynek robót drogowych powoduje, że nie ustaje popyt na ten typ towarów. Staramy się też nieustannie monitorować dostawców, by oferować klientom produkty najwyższej jakości, spełniające określone wymogi i parametry.

Kruszywa dekoracyjne

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór kruszyw, które mają zastosowanie jako wyłożenie ścieżek czy podjazdu nie tylko jako ozdoba, gdyż na jego powierzchni nie gromadzi się woda. Stanowi to przykład bardzo dobrej melioracji.

Kontakt

Nasza firma oferuje nie tylko szeroki wybór różnorodnych kruszyw, węgla, ziemi czy kostki brukowej. Posiadane przez nas zaplecze sprzętowe pozwala nam po wcześniejszym uzgodnieniu dowieźć zakupiony surowiec praktycznie wszędzie.

kruszywa

Podział kruszyw naturalnych

Kruszywa żwirowe dzieli się ze względu na rodzaj skały i sposób produkcji na:

  • piasek – do 2mm,
  • żwir – od 2 do 32mm,
  • otoczaki – od 63 do 250mm,
  • pospółka – mieszanina piasku i żwiru (do 63mm).

Kruszywa łamane to:

  • kliniec – wielkość ziaren 4-31,5mm (roboty budowlane i drogowe),
  • tłuczeń – 31,5-63mm (roboty drogowe),
  • grys – materiał granulowany (budowa dróg, betonu, roboty ziemne),
  • inne – mieszanki sortowane, kamień łamany, niesort, miał.